Regulamin korzystania z witryny splacamswojedlugi.pl

Niniejszy dokument określa zasady bezpłatnego korzystania ze strony internetowej www.splacamswojedlugi.pl

Następujące terminy i warunki będą obowiązywały Użytkowników przy korzystaniu ze strony internetowej splacamswojedlugi.pl i realizacji za jego pośrednictwem kontaktów z Certo Kancelaria Prawna M. Janowicz – Stradomska i Wspólnicy Sp. k. oraz SSD Serwis Sp. z o.o.

Nasze strony internetowe wykorzystują pliki cookies.

Strona internetowa splacamswojedlugi.pl używa informacji zapisanych za pomocą ciasteczek “Cookies” m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące Cookies w programie służącym do obsługi Internetu. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Użytkownik powinien uważnie przeczytać poniższe warunki korzystania ze strony splacamswojedlugi.pl

Definicje

Terminy pisane wielką literą, nie zdefiniowane inaczej w niniejszym dokumencie, mają znaczenie nadane im poniżej:

CERTO Kancelaria Prawna M. Janowicz – Stradomska i Wspólnicy Sp. k. (dalej: Certo), Al. Jerozolimskie 133 lok. 161, 02-304 Warszawa

SSD Serwis Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 133 / 162, 02-305 Warszawa

Strona internetowa/ serwis Internetowy www.splacamswojedlugi.pl – strona internetowa programu oddłużeniowego splacamswojedlugi.pl dostępna w sieci Internet pod adresem www.splacamswojedlugi.pl; Użytkownik – osoba fizyczna, pełnoletnia, korzystająca ze strony internetowej www.splacamswojedlugi.pl; Regulamin – niniejszy dokument, zbiór zasad regulujących zasady korzystania z serwisu internetowego www.splacamswojedlugi.pl; Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące Użytkownika, które udostępnia on w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.splacamswojedlugi.pl, umożliwiające jego zidentyfikowanie.

Treść stron internetowych splacamswojedlugi.pl

Certo i SSD Serwis zastrzegają sobie prawo do decydowania o treściach umieszczanych na stronie internetowej www.splacamswojedlugi.pl, w tym do dokonywania wszelkich ich zmian i modyfikacji. Materiały udostępniane na stronie internetowej www.splacamswojedlugi.pl mają charakter informacyjny i reklamowy. Certo i SSD Serwis nie świadczą usługi programu oddłużeniowego drogą elektroniczną, poprzez stronę internetową www.splacamswojedlugi.pl

Poprzez stronę internetową www.splacamswojedlugi.pl Użytkownik może zainicjować kontakt z SSD Serwis bądź Certo (poprzez pozostawienie nr telefonu lub adresu email) w celu zasięgnięcia informacji o ofercie oddłużeniowej. Materiały udostępniane na stronie www.splacamswojedlugi.pl nie mogą być używane przez Użytkowników na zasadach innych niż wskazane niniejszym Regulaminem, w tym przede wszystkim nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych (w tym poprzez ich kopiowanie, udostępnianie, przesyłanie, publiczne udostępnianie etc.), bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Certo lub SSD Serwis. Certo i SSD Serwis udostępnia na stronie internetowej www.splacamswojedlugi.pl materiały chronione prawem autorskim, w tym dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, materiały audio i video. Znaki towarowe Certo, SSD Serwis oraz Splacamswojedlugi.pl są chronione prawem, którego naruszenie może skutkować odpowiedzialnością prawną. Zasady korzystania ze stron internetowej www.splacamswojedlugi.pl Korzystanie ze strony internetowej www.splacamswojedlugi.pl możliwe jest pod warunkiem dysponowania przez Użytkownika systemem i oprogramowaniem teleinformatycznym, w tym posiadania dostępu do Internetu oraz systemu operacyjnego umożliwiającego zastosowanie jednej z przeglądarek internetowych pozwalających na korzystanie z JavaScriptu, Cookies, SSL oraz Apletów Java. Podczas korzystania ze stron serwisu www.splacamswojedlugi.pl, Użytkownik zobowiązany jest:

  • do korzystania ze strony www, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami;
  • do korzystania z materiałów dostępnych na stronie internetowej www.splacamswojedlugi.pl wyłącznie na użytek osobisty;
  • niedostarczania w ramach korzystania ze serwisu www.splacamswojedlugi.pl treści o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz reklamowym lub handlowym.

Zasady bezpieczeństwa Polityka prywatności, w tym informacje dotyczące plików „Cookie”, dostępne są na stronie internetowej programu pod adresem: https://splacamswojedlugi.pl/privacy-policy/.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas korzystania z sieci Internet, zaleca się posiadanie przez Użytkowników aktualnych wersji oprogramowania antywirusowego i „firewall”. Ustawienia bezpieczeństwa przeglądarki powinny być ustalone na poziomie co najmniej średnim. Przestrzega się Użytkowników, iż używanie starych wersji oprogramowania jest niebezpieczne. Wyłączenie obsługi Cookies nie blokuje możliwości korzystania z serwisu www.splacamswojedlugi.pl, ale może w powodować utrudnienia w połączeniu z serwisem.

Reklamacje oraz proces postępowania reklamacyjnego
  • Usługobiorcy przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących Usług.
  • Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres elektroniczny), przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację. Usługodawca może wezwać Usługobiorcę do złożenia dodatkowych pisemnych informacji lub dostarczenia dodatkowych dokumentów, jeżeli uzyskanie tych informacji będzie niezbędne do rozpatrzenia reklamacji – starając się, aby zadośćuczynienie wezwaniu było dla Usługobiorcy możliwie najmniej uciążliwe.
  • Zgłoszenie reklamacyjne może być złożone (i) w formie pisemnej – osobiście, w siedzibie Usługodawcy, albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, (ii) ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Usługobiorcy w siedzibie Usługodawcy lub (iii) w formie elektronicznej – poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: adres biuro@splacamswojedlugi.pl.
  • Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację Usługobiorcy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
  • Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekaże Usługobiorcy w formie pisemnej przesyłką pocztową wysłaną na adres Usługobiorcy wskazany w reklamacji albo – jeśli Usługobiorca o to zawnioskuje w reklamacji – w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy wskazany w reklamacji.
Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin i zawarte w nim zasady, mogą ulegać zmianom, w tym w przypadku wprowadzenia zmian w istniejących powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub zmian o charakterze technologicznym i informatycznym, wpływających na postanowienia Regulaminu. Certo oraz SSD Serwis informuje o zmianach Regulaminu przed dniem ich wejścia w życie, za pośrednictwem komunikatu umieszczonego na stronie internetowej www.splacamswojedlugi.pl, z podaniem daty wejścia zmian w życie.
Reklamacje dotyczące korzystania ze strony internetowej www.splacamswojedlugi.pl można zgłaszać pisemnie, na adres siedziby SSD Serwis, lub mailowo, na adres: biuro@splacamswojedlugi.pl.
Strona internetowa www.splacamswojedlugi.pl nie jest kanałem reklamacyjnym programu splacamswojedlugi.pl. Certo oraz SSD Serwis nie są zobowiązane do rozpatrywania (zamieszczonych na stronie) wypowiedzi mających na celu reklamację usług w ramach programu splacamswojedlugi.pl.

Aktualna wersja Regulaminu 1.03.2021 r.

Sprawdź, czy program Spłacam Swoje Długi jest dla Ciebie. Podczas niezobowiązującej rozmowy udzielimy Ci bezpłatnych konsultacji • Uwolnij się od długu: +48 222 302 342