Często zadawane pytania dotyczące programu redukcji zadłużenia Spłacam Swoje Długi

Chcemy jak najlepiej przedstawić Ci program redukcji zadłużenia, dlatego zebraliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które pomogą Ci zrozumieć tę metodę spłaty długów.

Często zadawane pytania dotyczące programu redukcji zadłużenia Spłacam Swoje Długi

Chcemy jak najlepiej przedstawić Ci program redukcji zadłużenia, dlatego zebraliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które pomogą Ci zrozumieć tę metodę spłaty długów.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie lub będziesz potrzebować dodatkowych informacji, zadzwoń: +48 222 302 342.
Chętnie udzielimy Ci darmowej konsultacji, bez żadnych zobowiązań.

Redukcja zadłużenia (zwana również spłatą długu, negocjowaną spłatą długu, negocjacją długu lub umarzaniem długu) to proces, w którym firma reguluje długi swoich klientów wobec wierzycieli lub windykatorów. Firma zajmująca się redukcją zadłużenia ma dwa cele:

  • zmniejszyć kwotę, którą musisz oddać,
  • rozliczyć dług w jak najkrótszym czasie.

Proces rozwiązywania długów jest dość standardowym rozwiązaniem dla wierzycieli, którzy często regulują dług za kwotę niższą niż należna. Wierzyciele wiedzą, że dłużnicy mogą nigdy nie spłacić długu (np. gdy dłużnik ogłosi bankructwo), dlatego wolą odzyskać mniej pieniędzy, niż nie odzyskać ich w ogóle.

Z programu najczęściej korzystają osoby z niezabezpieczonym długiem w wysokości ok. 50 000 zł, które chcą obniżyć całkowitą kwotę długu i uregulować zadłużenie bez ogłaszania upadłości konsumenckiej. Jeżeli borykasz się z trudnościami finansowymi i masz tyle długów, że nie zdołasz ich spłacić w ciągu 2-4 lat, program Spłacam Swoje Długi może być dla Ciebie dobrą opcją.

Rozliczamy tylko tzw. długi niezabezpieczone, które obejmują zadłużenia na kartach kredytowych aż po pożyczki „chwilówki”. Do programu nie kwalifikują się długi zabezpieczone, takie jak: hipoteki czy kredyty samochodowe. Jeżeli chcesz wiedzieć czy Twój dług może być rozliczony w naszym programie – zadzwoń +48 222 302 342. Wszystko Ci wyjaśnimy.

Zaczynasz od niezobowiązującej rozmowy telefonicznej z naszym Konsultantem ds. Redukcji Długów. Gdy podejmiesz decyzję o przystąpieniu do programu Spłacam Swoje Długi, kolejne kroki wyglądają następująco:

1) Rejestrujesz się do programu, a następnie tworzymy niestandardową strategię negocjacyjną. Chodzi o to, aby zmaksymalizować Twoje wpłaty przeznaczone na spłatę długu, zmniejszyć kwotę do spłaty i spłacić zadłużeniemożliwie najszybciej.

2) Podpisujesz niezbędne dokumenty i kancelaria prawna otwiera dla Ciebie indywidualny rachunek bankowy, na które będziesz wysyłać miesięczne wpłaty. Takie konto służy gromadzeniu oszczędności, abyś mógł wykorzystać je na spłatę wierzycieli.

3) Przejmujemy kontakt z Twoimi wierzycielami i rozpoczynamy z nimi negocjacje. Twoje rozmowy z wierzycielami powinny ograniczyć się jedynie do krótkiej informacji, że bierzesz udział w programie Spłacam Swoje Długi. Przekaż kontakt do nas i najlepiej w ogóle nie odbieraj od wierzycieli telefonów. To nasza rola. Nie możesz również używać karty kredytowej, którą włączysz do programu, ani zaciągać nowych zobowiązań finansowych.

4) Gdy wierzyciel wyrazi zgodę na redukcję zadłużenia, zatwierdzasz warunki ugody. Następnie oszczędności z Twojego indywidualnego rachunku bankowego zostają przesłane do wierzyciela. Ugoda może objąć jedną płatność ryczałtową lub być rozłożona na wiele płatności w czasie. Po zrealizowaniu programu uznaje się, że dług został rozwiązany, a nasza usługa – wykonana. Na tym etapie pobieramy również opłatę z Twojego indywidualnego rachunku bankowego tytułem prowizji za osiągnięty cel (spłatę długu), ale tylko pod warunkiem, że:

  • Ty i wierzyciel podpisaliście ugodę
  • dokonałeś przynajmniej jednej płatności na poczet rozliczenia długu,
  • zaoszczędziłeś na rozliczeniu długu, czyli spłaciłeś mniej, niż faktycznie byłeś winien.

Program redukcji zadłużenia na ogół trwa 2-4 lata, co zależy od kilku czynników, m.in. od tego, jaką kwotę wpłacasz co miesiąc na swoje konto. Spłacanie długów zaczyna się w momencie, gdy zaoszczędzisz wystarczającą ilość pieniędzy na pokrycie kwoty wynegocjowanej w ugodzie. Im większą sumę pieniędzy będziesz wpłacać co miesiąc, tym szybciej spłacisz dług. Brak regularnych wpłat może opóźnić proces negocjacji, ponieważ negocjacje rozpoczynamy dopiero wtedy, kiedy zgromadzisz wystarczającą kwotę pieniędzy na indywidualnym rachunku bankowym.

Większość wierzycieli nie rozpoczyna konkretnych negocjacji, dopóki nie przekona się, że poważnie traktujesz ich spłatę. Możesz to udowodnić tylko w jeden sposób – gromadząc wystarczającą sumę pieniędzy na dedykowanym koncie oszczędnościowym. Pierwsza ugoda zwykle ma miejsce w ciągu 2-6 miesięcy trwania programu.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo środków na indywidualnym rachunku bankowym spoczywa na kancelarii prawnej, która z nami współpracuje i zajmuje się Twoimi długami. Za regularność i wysokość dokonywanych wpłat odpowiadasz Ty. Indywidualny rachunek bankowy jest zakładany po to, aby oddzielić środki rozliczeniowe od innych pieniędzy. Jeżeli zrezygnujesz z programu, środki zgromadzone na indywidualnym rachunku bankowym należą do Ciebie (po odjęciu opłat bankowych i administracyjnych).

Nie! Wiemy, że każdy może napotkać w życiu nieprzewidziane problemy. Jeśli wydarzy się coś, co nie pozwoli Ci na regularne wpłaty, zadzwoń do nas - znajdziemy rozwiązanie. Najlepiej powiadom nas co najmniej 5 dni roboczych wcześniej, że możesz mieć kłopot z wpłatami. Dzięki temu będziemy mieć czas na reakcję. Pamiętaj, że gromadzenie środków na Twoim dedykowanym koncie oszczędnościowym jest ważną częścią procesu spłaty długów. Brak płatności może opóźnić postęp w programie redukcji zadłużenia.

W przypadku zadłużenia na karcie kredytowej mogą być naliczane odsetki i dodatkowe opłaty za każdym razem, gdy nie dokonasz wpłaty. To oznacza, że podczas konfigurowania i finansowania dedykowanego konta oszczędnościowego, Twoje zadłużenie na karcie kredytowej może wzrosnąć. Celem programu redukcji zadłużenia jest jednak takie rozliczenie długu, aby zmniejszyć saldo zadłużenia – bez względu na to, jakie opłaty odsetkowe lub opłaty za opóźnienie zostały dodane w momencie rozpoczęcia programu.

Wierzyciel może odmówić zawarcia ugody tylko w wyjątkowych i skrajnych przypadkach. Wtedy wyłączamy go z programu i dostosowujemy nasz plan działania do zaistniałej sytuacji. Przygotowujemy nowy harmonogram Twoich wpłat na indywidualny rachunek bankowy, biorąc pod uwagę tylko tych wierzycieli, którzy pozostali w programie.

Wierzyciele zatrudniają windykatorów, aby zmusić Cię do spłacenia jak największej sumy pieniędzy, od której windykatorzy pobierają procent. Rozmowy telefoniczne są naturalną częścią programów windykacyjnych. Wielu z naszych klientów decyduje się na przekazywanie połączeń telefonicznych z zastrzeżonych numerów na pocztę głosową. Istnieją też darmowe aplikacje do blokowania niechcianych numerów.

Kancelaria prawna, która obsługuje program spłaty Twoich długów może podjąć kroki mające na celu ochronę Twoich dóbr osobistych, gdy windykatorzy nadal Cię nękają telefonami. Poinformuj wierzyciela, że współpracujesz z firmą zajmującą się redukcją długów i to ona jest właściwym odbiorcą rozmów. Jeżeli wierzyciele chcą odzyskać należną kwotę, powinni rozmawiać z nami.

Jeżeli otrzymasz powiadomienie prawne, natychmiast prześlij je do nas, zajmiemy się tym problemem i ustalimy plan działania. Jednak znacznie częściej wierzyciele sprzedają dług zewnętrznym agencjom windykacyjnym i kancelariom prawnym. Gdy do tego dojdzie, sprawa znajdzie się na liście naszych priorytetów. Może się zdarzyć, że zostanie wniesiony przeciwko Tobie pozew. Wtedy podejmiemy próbę rozliczenia salda konta Twojego wierzyciela lub pożyczkodawcy, tworząc konkretny plan płatności.

Odpowiedzi na to pytanie mogą się różnić w zależności od przypadku. Ogólnie rzecz ujmując, umorzone długi potencjalnie mogą podlegać opodatkowaniu. Kiedy upłynie termin wpłacenia podatku, pożyczkodawca, który umorzył dług, otrzyma prawdopodobnie formularz anulowania długu. Jeżeli chcesz znać odpowiedź dotyczącą Twojej konkretnej sytuacji, najlepiej skontaktuj się z doradcą podatkowym.

Zła historia spłaty długu i wysoki stosunek zadłużenia do poziomu dochodu to dwa najważniejsze czynniki, które negatywnie wpływają na ocenę zdolności kredytowej. Niezależnie od tego, jaki jest stosunek wysokości długu do wysokości zaciągniętego kredytu lub długu do dochodu, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że Twoja zdolność kredytowa i tak została określona jako zła, jeszcze zanim przystąpiłeś do programu. Naszym celem jest pomoc w szybkim rozwiązaniu Twojego długu, abyś jak najszybciej zaczął budować lepszą przyszłość finansową, w tym – pozytywną ocenę kredytową.

Przystąpienie do dowolnego programu redukcji zadłużenia może mieć potencjalnie negatywny wpływ na Twoją zdolność kredytową (o ile Twoja zdolność kredytowa już nie jest w złym stanie). Początkowo taka perspektywa może wydawać się przerażająca, szczególnie dla tych, którzy nie są przygotowani na spadek ich oceny kredytowej. Dobra wiadomość jest taka, że pomimo cofnięcia się o krok z oceną zdolności kredytowej, robisz pięć kroków do przodu w sprawie rozwiązania swojego długu. Ocena Twojej zdolności kredytowej będzie wzrastać pod warunkiem, że po uregulowaniu długów zaczniesz pracować nad zwiększeniem swojej zdolności kredytowej.

Rozliczenie zadłużenia polega na wynegocjowaniu niżej kwoty do spłaty niż należne saldo (liczone od kwoty głównej). Takie działanie różni się od zwykłego obniżenia oprocentowania, co ma miejsce w przypadku konsolidacji zadłużenia i doradztwa kredytowego, które nie wpływają na całkowite saldo zadłużenia. Dzięki temu, że negocjujemy wysokość salda, możemy zapewnić znacznie szybszą spłatę długu. Ponadto większość wierzycieli jest skłonna zaakceptować płatności znacznie niższe, aby zamknąć rachunek i rozliczyć dług. To zdecydowanie korzystniejsze rozwiązanie. Lepiej bowiem odzyskać część kwoty, niż stracić całą w ewentualnym postępowaniu upadłościowym dłużnika.

Dla osób i całych rodzin szukających alternatywy dla bankructwa nie ma lepszej opcji wyjścia z długów niż program redukcji zadłużenia. Porozmawiaj z naszym konsultantem i dowiedz się, czy kwalifikujesz się do programu - zadzwoń +48 222 302 342.

Niewielu ludzi borykających się z długiem ma świetną historię kredytową. Jest zatem prawdopodobne, że ocena Twojej zdolności kredytowej obniży się w trakcie programu. Niezależnie od Twojej zdolności kredytowej, odradzamy ubieganie się o nowy kredyt w trakcie trwania programu. Zaciąganie nowego długu po prostu nie ma sensu, gdy próbujesz rozwiązać problem z aktualnym zadłużeniem. Twoja zdolność kredytowa jednak szybko się poprawi po zakończeniu programu spłaty zadłużenia.

Jest możliwe, że będziesz musiał zapłacić podatki od kwoty długu umorzonego przez wierzycieli. Instytucje finansowe są zobowiązane zgłaszać do urzędu skarbowego anulowane długi (część długu umorzona podczas rozliczenia), a dłużnik powinien zgłosić takie działanie jako korzyść majątkową. Osoby mocno zadłużone generalnie nie mają dodatniej wartości netto, dlatego w ich przypadku podatki od umorzonego salda zadłużenia płacone są rzadko. Jedynym wyjątkiem są osoby o wysokim poziomie kapitału własnego – tu można negocjować wykluczenie z niewypłacalności. Sugerujemy przedyskutowanie tego problemu ze swoim księgowym lub doradcą podatkowym.

Żadna firma zajmująca się redukcją długów nie może zagwarantować, że wezwania windykatorów ustaną. Oczywiście, rozumiemy Twój stres. Wiemy, że odpowiednie wsparcie i fachowa wiedza pomagają w sytuacji potencjalnych „prześladowań”. Program Spłacam Swoje Długi zapewnia naszym klientom stałe wsparcie specjalistów oraz porady dotyczące postępowania podczas kontaktu z wierzycielami.

Wierzyciele mają prawo wnieść pozew o spłacenie zadłużenia. Takie procesy są jednak rzadkością. Większość wierzycieli woli rozwiązać dług polubownie w drodze negocjacji, niż wydawać pieniądze na pozwy sądowe (w dodatku bez gwarancji dochodzenia roszczeń na podstawie wyroku). Z tego powodu co miesiąc zawiera się w Polsce tysiące umów bezprocesowych. W najgorszym scenariuszu możesz być zobowiązany do spłacenia salda zadłużenia w całości, jeżeli wierzyciel podejmie działania prawne. W zasadzie ten najgorszy scenariusz niewiele różni się od Twojej sytuacji wyjściowej, w której znajduje się większość klientów. Ponadto - też należy do rzadkości.

Niestety, nie możesz korzystać z kart kredytowych zarejestrowanych w programie redukcji zadłużenia. Z drugiej strony wiemy, że trudno jest obejść się bez żadnej karty kredytowej, dlatego klienci naszego programu mogą używać jednej karty (najlepiej z małym saldem) do codziennych płatności. To kolejna wielka zaleta naszej usługi redukcji zadłużenia w porównaniu do innych metod, które opierają się na podejściu „wszystko albo nic”.

Redukcja zadłużenia i doradztwo kredytowe to dwa różne podejścia do umorzenia długów. Różnią się przede wszystkim czasem potrzebnym na spłacenie długu oraz kosztami. Dzięki doradztwu kredytowemu ostatecznie spłacisz całe saldo zadłużenia plus odsetki i opłaty za opóźnienia w spłacie. W programie redukcji zadłużenia spłacasz tylko część długu, w dodatku szybciej - w ciągu 2-3 lat, a nie 5-9 lat jak w przypadku doradztwa kredytowego. To oznacza, że możesz zaoszczędzić sporo czasu i pieniędzy!

Zasadniczo każdy rodzaj długu niezabezpieczonego może być negocjowany w naszym programie. Niezabezpieczony dług nie jest powiązany z konkretną rzeczą, którą wierzyciel mógłby odzyskać. Pożyczka na samochód jest długiem zabezpieczonym, której program nie obejmuje. Zadłużenie z tytułu kart kredytowych, rachunki za usługi medyczne, pożyczki z podpisem, niezabezpieczone linie kredytowe i rachunki z obciążeniem odnawialnym to wszystkie rodzaje długów, które można uwzględnić w programie spłaty zadłużenia. Pożyczki studenckie, które nie są finansowane przez rząd, można negocjować w programie Spłacam Swoje Długi.

Naszym celem jest jak najszybsze uwolnienie Cię od długów i wynegocjowanie niższej kwoty do spłaty. Każdy program spłaty długu (w tym nasz) może mieć negatywny wpływ na ocenę zdolności kredytowej. Twoja zdolność kredytowa po ukończeniu programu może znacznie się poprawić, ale musisz nad tym pracować. Ponadto ocena zdolności kredytowej różni się w zależności od historii spłaty długu, wykorzystania kredytu oraz stosunku zadłużenia do dochodu. Pamiętaj, że wyjście z długu jest ważniejsze niż czasowy spadek Twojej zdolności kredytowej. Program Spłacam Swoje Długi pomoże Ci rozwiązać problem zadłużenia szybko i tanio bez konieczności ogłaszania bankructwa.

Nasz program koncentruje się na redukcji długów niezabezpieczonych (karty kredytowe, rachunki medyczne, niezabezpieczone pożyczki, itp.). W przypadku długów zabezpieczonych (hipoteki, kredyty samochodowe, itp.) nie jesteśmy w stanie Tobie pomóc. Ponadto po ukończeniu naszego programu będziesz mieć większą świadomość finansową, która pozwoli Ci zabezpieczyć się na przyszłość. Pamiętaj jednak, że przestrzeganie miesięcznego planu wpłat jest najważniejszym działaniem decydującym o Twoim sukcesie.

Istnieją przepisy, które chronią Cię przed prześladowaniami związanymi z wymuszaniem oddania pieniędzy. Faktem jest, że ciężko będzie uniknąć kontaktów telefonicznych z komornikami. W tym również możemy Ci pomóc. Oferujemy narzędzia i dajemy wskazówki, abyś mógł jak najlepiej poradzić sobie z takimi interakcjami.

Tego nie gwarantujemy. Każdy przypadek podlega indywidualnym negocjacjom i ciężko jest nam przewidzieć, jaki będzie ich przebieg. Co więcej, skuteczność naszych negocjacji zależy w dużej mierze od Ciebie, a w szczególności od tego, jaką kwotę uda Ci się zaoszczędzić każdego miesiąca podczas uczestnictwa w programie.

Wysokość kwoty do spłaty, która stanowi procent sumy całego Twojego zadłużenia zależy m.in. od wierzyciela, wysokości długu i wielu innych czynników. Jesteśmy w stanie wynegocjować obniżenie kwoty do spłaty, a w niektórych przypadkach o więcej! To oznacza, że spłacasz znacznie mniej niż jesteś winien. Warto jednak pamiętać, że każdy wierzyciel jest inny i kwoty do spłaty mogą się od siebie znacznie różnić.

Kiedy spłacisz jeden ze swoich długów, wierzyciel zaktualizuje stan twojego konta jako „rozliczone”. Ten status pozostaje w raporcie kredytowym do pięciu lat. Rozliczenie konta ma mniejszy wpływ na ocenę zdolności kredytowej niż konto o statusie „nieopłacone”, ale oba statusy uznawane są negatywne w kontekście kredytu. Pamiętaj, że swoją zdolność kredytową możesz z czasem poprawić dzięki pozytywnym zachowaniom kredytowym.

Zalegasz z płatnościami, zatem istnieje prawdopodobieństwo, że wierzyciel skorzysta z usług prawników, aby odzyskać swój dług. Jesteśmy jednak przygotowani na taką ewentualność. Jeżeli wierzyciel wkroczy na drogę prawną, współpracująca z nami kancelaria podejmie stosowne kroki. Zaproponuje najlepszy sposób na rozwiązanie długu, aby jednak doszło do ugody, może również reprezentować dłużnika przed sądem. Koszt usługi prawnej jest uwzględniony w naszym programie, ale na ogół nie obejmuje on opłat sądowych oraz innych opłat związanych ze sprawą.

Nie ma takiej potrzeby. Nasz program redukcji zadłużenia nie stanowi nowej pożyczki, co więcej – odradzamy zaciągania kolejnych pożyczek i maksymalizowania długów podczas trwania programu.

Tak. Jeśli będziesz zalegać ze spłatą,Twoi wierzyciele będą naliczać odsetki i opłaty za opóźnienie. Saldo zazwyczaj rośnie do momentu osiągnięcia porozumienia. Pamiętaj, że odsetki będą naliczane niezależnie od tego, czy dokonujesz minimalnych płatności, czy nie. Naszym celem jest wynegocjowanie znacznych redukcji sald na rachunkach, nawet po naliczeniu odsetek i kar za opóźnienie wpłat. Jeżeli wierzyciel naliczy dodatkowe opłaty i odsetki, kwota za uregulowanie Twojego długu (czyli nasze wynagrodzenie) nie wzrośnie.

Tak. Jeśli będziesz zalegać ze spłatą,Twoi wierzyciele będą naliczać odsetki i opłaty za opóźnienie. Saldo zazwyczaj rośnie do momentu osiągnięcia porozumienia. Pamiętaj, że odsetki będą naliczane niezależnie od tego, czy dokonujesz minimalnych płatności, czy nie. Naszym celem jest wynegocjowanie znacznych redukcji sald na rachunkach, nawet po naliczeniu odsetek i kar za opóźnienie wpłat. Jeżeli wierzyciel naliczy dodatkowe opłaty i odsetki, kwota za uregulowanie Twojego długu (czyli nasze wynagrodzenie) nie wzrośnie.

Oczywiście. Możesz także samodzielnie rozliczać podatki i naprawiać własny samochód, ale większość osób woli takie zadania zlecać doświadczonym specjalistom. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu mamy silną pozycję na rynku i wiemy, jak skutecznie przeciwstawić się wierzycielom, aby walczyć w Twoim imieniu o najlepszą ugodę.

Dopóki nie zgromadzisz wystarczającej kwoty na indywidualny rachunek bankowy, nasza aktywność negocjacyjna jest mocno ograniczona. Większość wierzycieli nie chce poświęcać czasu na działania, gdy nie widzi nadziei na odzyskanie pieniędzy. Pierwsze rozliczenie zwykle ma miejsce między 3-6 miesiącem trwania programu Spłacam Swoje Długi. Ten czas może jednak znacznie się różnić w zależności od miesięcznej kwoty depozytu, liczby wierzycieli zarejestrowanych w programie oraz salda konta każdego z naszych klientów. W niektórych przypadkach zawarcie pierwszej ugody może potrwać dłużej niż sześć miesięcy.

Jeżeli rozważasz bankructwo, najpierw skonsultuj się z prawnikiem, aby przedyskutować zalety i wady tej opcji. Tylko licencjonowany prawnik może udzielić rzetelnych wskazówek, czy bankructwo jest dla Ciebie odpowiednim rozwiązaniem. Naszym zdaniem bankructwo to opcja ekstremalna, która ma poważne długoterminowe skutki dla Twojej oceny historii kredytowej. Bankructwo może też mieć negatywne skutki w wielu aspektach twojego codziennego życia. Ogłoszenie upadłości uważa się za rozwiązanie ostateczne z kilku powodów:

  • złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wymaga co najmniej jednego stawienia się w sądzie,
  • dopełnienie formalności związanych z ogłoszeniem bankructwa wymaga ujawnienia wszystkich długów i wszystkich aktywów,
  • biura kredytowe przechowują zgłoszenie upadłości w raporcie kredytowym aż do dziesięciu lat.

Zgłoszenie upadłości jest informacją jawną, do której może dotrzeć każdy, kto chce o tym wiedzieć.

Na samym początku naszej współpracy nie jest to możliwe, ale istnieją konkretne przepisy prawne, które mówią ile razy wierzyciel może do Ciebie dzwonić, o jakiej porze dnia oraz jakimi argumentami może się posługiwać podczas próby odzyskania długu. Wiemy, że połączenia tego typu są niepokojące i stresujące, dlatego ściśle z Tobą współpracujemy od samego początku trwania programu. Przekażemy Ci cenne porady, co zrobić, aby ograniczyć liczbę takich połączeń do minimum. Po pewnym czasie stosowania się do naszych instrukcji, wierzyciele przestaną do Ciebie dzwonić i zaczną kontaktować się bezpośrednio z Twoim opiekunem w programie Spłacam Swoje Długi.

Robimy wszystko, co w naszej mocy, abyś uwolnił się od długów w ciągu 2-4lat. Nasi doświadczeni negocjatorzy będą współpracować z Tobą i wierzycielami, aby uregulować długi jak najszybciej. W trakcie negocjacji wierzyciele mogą nadal naliczać dodatkowe opłaty (odsetki, kary za zwłokę). Uwzględniamy to w całym programie i szacunkowych kosztach. Czas potrzebny na spłatę długu zależy przede wszystkim od Twojej sytuacji finansowej, ale również – od wierzycieli zapisanych do programu. Każda sytuacja finansowa jest inna, Twoją możemy omówić podczas bezpłatnych, poufnych konsultacji telefonicznych. Zadzwoń +48 222 302 342.

Program redukcji zadłużenia różni się od konsolidacji długów. Negocjujemy w Twoim imieniu w celu zmniejszenia kwoty, którą masz zwrócić wierzycielom. Konsolidacja zadłużenia wymaga natomiast złożenia wniosku i uzyskania nowej pożyczki w celu spłaty całego istniejącego zadłużenia. Jeżeli masz zbyt dużo długów, raczej nie otrzymasz korzystnej pożyczki konsolidacyjnej.

Celem doradztwa kredytowego jest obniżenie płaconych przez Ciebie stóp procentowych. To oznacza, że musisz spłacić 100% pierwotnego salda i dodatkowo obniżoną stopę procentową. Chodzi o to, aby skłonić Cię do spłacenia długu w całości poprzez uzyskanie niższej stopy procentowej. Główny problem z doradztwem kredytowym polega na tym, że miesięczne płatności nadal mogą być dla Ciebie za wysokie, a spłata długu może trwać bardzo długo. Powinieneś także wiedzieć, że firmy doradztwa kredytowego są zakładane przez wierzycieli! Różnica polega na tym, że program Spłacam Swoje Długi pracuje dla Ciebie, podczas gdy firmy doradztwa kredytowego pracują przede wszystkim dla wierzycieli.

Na ogół zdolność kredytowa osób, które chcą przystąpić do programu spłaty długów jest w złej kondycji już na starcie. Po rejestracji do programu ocena zdolności kredytowej może się jeszcze pogorszyć. Jeżeli opóźniasz się ze wszystkimi płatnościami, ten negatywny efekt jest minimalny. Pamiętaj, że proces rozliczenia długu trwa kilka miesięcy lub lat. Jeżeli najwyższym priorytetem jest dla Ciebie utrzymanie wysokiej zdolności kredytowej, program spłaty zadłużenia nie jest dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem. Aby określić swoją aktualną zdolność kredytową, najlepiej uzyskać kopie raportów kredytowych pod adresem www.bik.pl. Podsumowując, wpływ naszego programu na Twoją zdolność kredytową może być znaczący. Taki stan wynika z faktu, że konta zarejestrowane w programie spłaty zadłużenia są figurują jako zaległe do czasu, gdy nie uzyskamy satysfakcjonującej ugody.

Po zakończeniu programu Twoja ogólna sytuacja finansowa powinna ulec poprawie, nawet jeśli Twoja zdolność kredytowa będzie niezadowalająca. Pieniądze, które zaoszczędziłeś dzięki programowi redukcji zadłużenia, będziesz mógł przeznaczyć na oszczędności osobiste, emeryturę, studia, zaliczkę na auto lub dom, itp. W perspektywie długofalowej nasz program może poprawić Twoją zdolność kredytową.

Sprawdź, czy program Spłacam Swoje Długi jest dla Ciebie. Podczas niezobowiązującej rozmowy udzielimy Ci bezpłatnych konsultacji • Uwolnij się od długu: +48 222 302 342